yabo竞猜

安庆高速滨江首府标识标牌工程比选澄清公告01号

发布日期:2020-10-15    浏览次数:918

现对安庆高速·滨江首府标识标牌工程比选(比选编号:B-GD2520-D2-08)做出如下澄清:

1、本项目工程量清单部分做出调整,详见本公告附件1-安庆滨江首府标识标牌工程量清单20201015版,以此次发布版为准。

注:此公告视同比选文件的组成部分,与比选文件具有同等法律效力,未修改部分仍执行比选文件。

                        


 安庆安高地产开发有限yabo竞猜

                                  二〇二〇年十月十五日

  1. 附件
分享到:
返回顶部